Piramid Fotogrametrik Hizmetler Hakkında

Firmamız PİRAMİD Fotogrametrik Hizmetler ve Bil. Tek. Müh. Müş. Tic. Ltd. Şti., 2001 yılında, kurulmuştur. Kuruluş amacımız; Fotogrametrik harita üretimi, Uzaktan Algılama, Coğrafi Bilgi Sistemleri alanlarında etkin ve kaliteli hizmet sağlamak ve bu alanlarda sahip olduğu bilgi birikimini diğer mühendislik uygulama ve projelerinde kullanarak kamuya ve özel sektöre ihtiyaçları doğrultusunda çözümler sunabilmektir.

Firmamız kuruluş amacı ve hedefleri doğrultusunda, bugüne kadar, Uzman Personeli, İleri teknoloji Ürünü Yazılım ve Donanımı ile, etkin üretim yöntemi ile, çok çeşitli ölçek, nitelik ve büyüklükte Sayısal Fotogrametrik Harita, Ortofoto Harita, Orman Bilgi Sistemine altlık teşkil edecek GIS tabanlı sınıflandırma haritaları üretimlerini amaca uygunluk ve kalitede öncelik ilkelerini esas alarak gerçekleştirmiştir. Anılan, üretim ve danışmanlık hizmetlerinin yanında, bu hizmetlerin üretilmesi için gerekli yazılım, donanım ve diğer ekipmanın sağlanması konusunu faaliyet alanı içine alan firmamız, sektöründe dünyanın önde gelen yazılım firmalarının (Inpho, Datem) Türkiye temsilciliğini yürütmekte ve müşteri ihtiyaçları doğrultusunda sistem kurulumu için danışmanlık hizmeti vermektedir.

Harita üretimi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri çözümlerinin yanında, Kurumların ve Özel Sektörün yatırımlarının, projerinin ve varlıklarının yönetimi ve değişiminin izlenebilmesi amacıyla danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Bu kapsamda, Uzaktan Algılama, Yersel Ölçümler ve Analizler ve Fotogrametri ile elde edilen verileri ihtiyaçlar doğrultusunda harmanlayarak müşterilerimize ölçülebilir ve izlenebilir akıllı veriler sunuyoruz. Bu verilere erişim sağlayarak yönetimi, sorgulaması ve raporlaması için Web Tabanlı Konumsal Veritabanı ve Yazılım Geliştirme konularında danışmanlık yapıyoruz.

Müşteri Odaklı

Teknik Yaklaşım

Kaliteli Hizmet

Üretimde Verimlilik

Güçlü Rekabet

Güncel Teknoloji